הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים קטנים

הראל מציעים פתרונות למגוון עסקים.
ניהול עסק הינו תהליך מורכב בעל היבטים רבים המושתת, בין היתר, על תכנון נכון לטווח הארוך. בין המשתנים הרבים הכלולים בפתיחת העסק וניהולו, תהליך לקיחת ההלוואות הוא מרכיב משמעותי בתכנון בעל השלכות על מחזור הכספים שלכם. השלכות המתבטאות הן בבחינת החזרים חודשיים והן בניתוח צפי הכנסות בעקבות מימוש כספי ההלוואה לציוד, פרסום וכדו'. ישנם סוגים שונים של הלוואות לעסקים קטנים, חלקן ניתנות לצפי מראש וחלקן הנדרשות באופן מיידי בשל הוצאות שאינן חזויות. כאשר אתם נעמדים לפני לקיחת הלוואה, חשוב שתבדקו היטב את האפשרויות הקיימות ותבחרו את סוג ואופי ההלוואה הנכון ביותר עבורכם.

הפרמטרים המרכזיים אותם עליכם לבחון טרם לקיחת הלוואה הינם: גובה הריבית, אופי ההצמדה (דולר, יורו, מדד), אופי פריסת התשלומים ואורכה, השפעתה על מסגרת האובליגו שלכם ומהו השעבוד הנדרש.

עבור הלוואות לעסקים קטנים קיימים מקורות נוספים על אלו הקיימים עבור אנשים פרטיים. לפניכם רשימה של המקורות המקובלים כיום ללקיחת הלוואה לעסקים קטנים.

בנק:

בכל בנק קיים סל הלוואות לעסקים עצמאיים על גוניהם, אותן ישמח לשתף איתכם. ההבדל הקיים בין ההלוואות השונות מתבטא בפרמטרים שהצגנו לעיל: גובה הריבית, אופן ההצמדה, תקופת ההחזר, תשלומים קבועים/משתנים והשעבוד הנדרש.

חברות אשראי:

חברות האשראי הן אופציה מוכרת ודומה מאוד לאופן קבלת הלוואה לעסקים קטנים מהבנק. ההבדל בין השניים מתבטא בהלוואות קטנות יותר מצד חברות האשראי, הפרוסות לטווח קצר יותר – לרוב עד שלוש שנים.

ספקים:

ישנן הלוואות ממוקדות הניתנות על ידי הספק או היבואן ממנו רכשתם ציוד לעסק. לעיתים היבואן או הספק ממנו רכשתם את הרכב או כלי העבודה נוטל על עצמו את ניהול מקור ההלוואה. עבורכם המשמעות והשיקולים זהים, מדובר בהלוואה לכל דבר.

קרובים:

בני משפחה, חברים או מכרים שלכם הם מקור נוח ונטול בירוקרטיה. תוכלו לפנות לבן-דוד, לחברה או לידיד אשר יש באפשרותם לתת לכם הלוואה עבור העסק. חשוב לזכור כי גם הקרובים לכם הינם, למעשה, משקיעים לכל דבר ועל כן, יש להציג בפניהם הצעה עסקית טרם קבלת ההלוואה. הכינו פרזנטציה הכוללת את התוכנית העסקית שלכם, אופן וצפי החזר ההלוואה, והקצאת מניות או שותפות עסקית כתמורה.

קרנות לעסקים קטנים:

בשל המודעות הגדלה לחשיבותם של עסקים קטנים בצמיחת המשק, קיימים כיום בכל אזור מרכזי טיפוח יזמות המייעצים ועוזרים לבעלי עסקים עצמאיים. מרכזים אלו יוכלו לסייע לכם בבחינת אפיקי הלוואה לעסקים קטנים הקיימים עבורכם, בדגש על קרנות לעסקים קטנים. הלוואות מעין אלו כרוכות בדרך כלל בתוכנית עסקית מובנית, אמנם יתרונן הוא בריבית נמוכה ביחס לשוק, לרוב אף הנמוכה ביותר. כמו כן, ניתן לקבל גרייס לתשלומים הראשונים והשעבוד הנדרש אינו מכסה את הסכום כולו אלא חלקי בלבד.