מסלול בריבית משתנה

הלוואה בריבית משתנה צמודה למדד – הלוואה בריבית משתנה כל 5 שנים,

ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ולכן במידה והמדד עולה גובה התשלום החודשי יעלה וכך גם יתרת הסילוק

הריבית שנקבל תהייה נמוכה ביחס להלוואות לא צמודות או קבועות כיוון שיש תחנת יציאה ושינוי לפי המדד .

היתרון בהלוואה שיש תחנה יצאה ללא קנס ( בעוד 5 שנים ) הריבית תהייה נמוכה יותר בהשוואה להלוואה ללא הצמדה למדד .

ניתן לפרוע את ההלוואה אחת ל 5 שנים , אך יש לקחת בחשבון שהריבית עלולה להשתנות לטובה או לרעה במועד התחנה.

ניתן לקבל עד 67% מסך ההלוואה

 

הלוואה בריבית משתנה לא צמודה למדד – הלוואה בריבית משתנה כל 5 שנים

ההלוואה לא צמודה למדד המחירים לצרכן ואין שינוי בהחזר החודשי , הוא שומר עלינו מפני עליית המדד .

הסכום קבוע וידוע מראש בכל התקופה ( 5 שנים )

הריבית שנקבל תהייה גבוה יותר  ולמרות זאת הוא מסלול עם עדיפות  כי הסכום ידוע מראש ללא הפתעות .

ניתן לקבל עד 20% מסכום הלוואה שאנחנו לוקחים , משונה מאחרים שניתן עד 33% מסך כל ההלוואה .